landart.se
för medlemmar
Menu

places and artists X-sites 2019

participants and places 2019

For more info about the participants and places for 2019 please click on the icon to download the file.

om landart.se

landart.se är ett iniativ från Kc-västLandart.se är ett initiativ från Konstnärscentrum väst i syfte att skapa en site där flera projekt kan samlas. Land art har en tradition av Do It Yourself och en frihet från institutioner. Konstnärer gör egna projekt utan koppling till officiella arrangemang.

Dokumentationen av konstverken blir betydelsefull speciellt för att kommunicera verken till en publik. Dock görs det land art-utställningar i institutioners regi. landart.se syftar till att skapa en site som samlar dokumentation av såväl utställningar som projekt gjorda av konstnärer på egen hand och konstpedagogiska land art-projekt.

Inom begreppet land art läggs här temporär eller förgänglig platsspecifik konst, både verk som gjorts av material man finner på platsen (jordkonst) och verk som monterats på plats - i något landskap.

Som (professionell) konstnär eller arrangör av land art-utställning kan du lägga upp ditt projekt. Konstnärscentrum kommer att ta ställning till ditt material innan det läggs upp. En manual för detta kommer att vara tillgänglig inom kort.

 

landart.se

konstnärscentrum väst, erik dahlbergsgatan 6, 411 26 göteborg, +46 (0)31-711 54 47