landart.se
för medlemmar
Menu

Application X-sites 2018

open call

For more info on the open call click on the link to download the application.

om landart.se

landart.se är ett initiativ från Konstnärscentrum väst i syfte att skapa en site där flera projekt kan samlas. Land art har en tradition av Do It Yourself och en frihet från institutioner. Konstnärer gör egna projekt utan koppling till officiella arrangemang.

Dokumentationen av konstverken blir betydelsefull speciellt för att kommunicera verken till en publik. Dock görs det land art-utställningar i institutioners regi. landart.se syftar till att skapa en site som samlar dokumentation av såväl utställningar som projekt gjorda av konstnärer på egen hand och konstpedagogiska land art-projekt.

Inom begreppet land art läggs här temporär eller förgänglig platsspecifik konst, både verk som gjorts av material man finner på platsen (jordkonst) och verk som monterats på plats - i något landskap.

Som (professionell) konstnär eller arrangör av land art-utställning kan du lägga upp ditt projekt. Konstnärscentrum kommer att ta ställning till ditt material innan det läggs upp. En manual för detta kommer att vara tillgänglig inom kort.

 

Vad är landart?

Land art är en konstform som startade i USA under 60-talet bl.a. som ett ställningstagande mot ett kommersialiserat konstliv. Utövare av konstformen avvisade kommersiella konstgallerier och utvecklade istället egna - ofta monumentala - konstprojekt ute i landskap.

Begreppet land art är besläktat med jordkonst (earth work, earth art) och platsspecifik konst (site specific art, environmental art). Jordkonst grundar sig i att främst använda sig av material som man finner på platsen för att uppföra verket. Platsspeciefik konst utgår från att ta en plats i anspråk och med en gestaltningsprocess förändra karaktären på platsen. Inom begreppet land art läggs här, under landart.se, temporär eller förgänglig platsspecifik konst, både verk som gjorts av material man finner på platsen och verk som med tillfört material monterats på plats - i något landskap. Landskapen kan betecknas som kontiniuum, dvs ett landskap övergår i ett annat vilket då även innefattar stadslandskap.

 

Om konstnarscentrum

Konstnärscentrum väst som driver landart.se är en konstnärsdriven förening som organiserar yrkesverksamma konstnärer. Vi ingår i den rikstäckande organisationen Konstnärscentrum.

Konstnärscentrum väst omfattar Västra Götalandsregionen, Region Halland, och Jönköpings län. Vårt uppdrag är arbetsförmedlande och består av att förmedla konst och konstnärer för varierande projekt och konstnärlig berikning.

Vår målsättning är att konstnärskåren tillvaratas som en resurs för reflektion och byggande av gemenskaper i samhället, med konsten i fokus. Genom kontinuerlig dialog med organisationer, myndigheter och privata aktörer är vi med och påverkar den samtida konstdebatten i positiv riktning i Västsverige.

Vi interagerar med den samtida konstscenen genom att bland annat driva egna diskussions- och konstprojekt. Kc-väst har ambitionen att alla våra medlemmar och konstnärskåren som helhet ska kunna försörja sig inom fältet.
Vi arbetar med rådgivning i frågor kring gestaltningsprocesser bl.a. gentemot kommuner.

landart.se

konstnärscentrum väst, erik dahlbergsgatan 6, 411 26 göteborg, +46 (0)31-711 54 47